Nyheter

Polisen varnar för knivsliparbedragare i södra Sverige

Fler restaurangägare har blivit grundlurade av knivsliparbedragare under 2012. Det som skett är att restaurangägare låtit provslipa knivar hos dessa bedragare och därefter har de fått förtroende och låtit de slipa resten av deras knivar. Sålångt inget problem men det som därefter har skett är att restauranägarna fått fakturor på 10 000 -tals kronor för att slipa knivar (vilket självklart inte står i proportion till arbetet). När restaurangägarna därefter vägrat betala har dessa bedragare uppträtt mycket hotfult vilket resulterat i att Polisen nu går ut och varnar för dessa bedragare.

När du ska slipa dina knivar så är det inte priset på slipningen som är det viktigare. En tumregel är att ju billigare det är ju sämre slipresultat kommer du få! Grundslipning av knivar kostar runt 70-90 kronor styck. Om du finner en skomakare eller kemtvätt som erbjuder samma tjänst för 40 kronor bör du noggrant kontrollera om de vet vad de håller på med. Ställ gärna några kontrollfrågor som t.ex. “Vilken slipvinkel ska en Japansk dubbelslipad kockkniv normalt ha” (klicka på länken för att se svaret).